רוחק ראיה


myopia/hyperopia

היפרופיה (רוחק ראיה) הוא מצב בו מיקוד קרני האור נוצר "מאוחר" מידי. כלומר אחרי הרשתית.

(שרטוט אמצעי).

בתנאים אלו יתכנו שני מצבים:

במבוגרים – הראיה מטושטשת.

בילדים – מנגנון "האקומודציה" (הפוקוס לקרוב) נמצא בפעילות יתר ותתכן ראיה טובה. ליקוי הראיה סמוי וניתן לזהיוי בבדיקה מקצועית ומעמיקה.

 "רוחק ראיה" הוא שם מטעה, לפיו ניתן לחשוב, שהראיה לרחוק טובה ורק לקרוב הראיה מטושטשת. בפועל, זה הוא ליקוי ראיה משולב ומורכב. נכון שמקרוב הבעיה דרמטית יותר אך גם למרחק תתכן ראיה מוגבלת או סימפטומים אחרים.

הפתרון להיפרופיה הוא מתן עדשות פלוס.

אצל ילדים, היפרופיה מתקשרת פעמים לא מעטות עם פזילה, יתכן ויהיה צורך גם בתרגילי עיניים.

היפרופיה אצל ילדים הוא נושא מורכב שמצריך התייחסות רצינית ושיתוף פעולה של מספר גורמים טיפוליים. 

חשוב: ילדים אלו לא יתלוננו בהכרח על ראיה מטושטשת, ויתכנו קשיי ריכוז ולמידה!