בדיקת מיקוד ראיה


בדיקת מיקוד ראיה

בדיקות מיקוד ראיה הן בדיקות דו עיניות. כלומר, בעוד שבדיקות רפרקציה מתייחסות לכל עין בנפרד, הבדיקה הדו עינית מביאה בחשבון את שיתוף הפעולה הנדרש בין העיניים. שיתוף פעולה זה אינו מובן מאליו.

בבדיקת מיקוד ראיה ייבדקו פזילות שונות,  יכולת התכנסות והתמקדות של שתי העיניים אל עצם קרוב. גמישות במעבר מעצמים רחוקים לעצמים קרובים (דוגמת העתקה מלוח בכיתה). תנועות עיניים, עומק שדה ועוד.

 בדיקות אלו מומלצות לכל הפרעת ראיה הקשורה בכפילות ראיה (בשונה מטישטוש). קשיים לימודיים כגון  קושי בקריאה ממושכת. קושי בביצוע פעולות של מוטוריקה עדינה והפרעות ראיתיות לא מוסברות, שלא נפתרו במתן משקפיים.

חשוב: נהוג לייחס בדיקות אלו לילדים, אך לא מעט מבוגרים סובלים מבעיות דו עיניות