בדיקות לעדשות מגע


בדיקה לעדשות מגע

קביעת מרשם ומתן עדשות מגע  חייב להעשות בליווי אופטומריסט או רופא עיניים. בבדיקה זו, תעשה קודם כל בדיקת רפרקציה. בנוסף, יש לבצע מדידה של קימורי הקרנית. כמו כן, בעזרת מיקרוסקופ מיוחד, יש לבדוק את שכבות העין השונות ולוודא כי עדשת המגע, לא תהווה סיכון לעין.

בהתאם לממצאי הבדיקה ובשקלול עם בדיקת הרפרקציה, האופטומטריסט יבצע הערכה לעדשות המגע הרצויות. קביעת מרשם סופי לעדשות מגע, תעשה רק לאחר שהאופטומטריסט בחן את אופי ההתנהגות של עדשות המגע בעין של הנבדק.

לאחר קביעה סופית של המרשם, יש לבצע ביקורת. זו תעשה כעשרה ימים מיום מתן העדשות. ביקורות נוספות יש לבצע בהתאם להנחיות של אופטומטריסט או רופא העיניים. בביקורת נבדקות העיניים והעדשות. העדשות יכולות ליצור גירויים שונים בעין, לעיתים מבלי שהמרכיב אותן יחוש בכך. לכן המעקב הרפואי הכרחי.

למרכיביםעדשות מגע בפעם ראשונה, ניתנת הדרכה מסודרת לאופן הרכבה העדשות, והטיפול בהן.

חשוב: שימוש  בעדשות מגע ללא בדיקה ומעקב רפואי – מסכן את העיניים!

טיפ: אם הינך מרכיב/ה עדשות מגע, ציינ/י זאת מראש בזמן קביעת תור אצל האופטומטריסט